Carinski postupci

Obavljamo sve vrste carinskih postupka (izvov, uvoz, tranzit), otvaramo TIR KARNET. Osim toga možemo Vas zastupati u odnosu sa carinskim organima preko naše garancije. Nudimo Vam pomoč za sve vrste carinskih postupka.

Carinski postupci

  • T1, T2, T2L dokumenti
  • Carinski postupak 40 - 42
  • izvozi izdaja certifikata
  • izdaja nadzornih dokumenta