Carinski postupci

Obavljamo sve vrste carinskih postupka (izvoz, uvoz, tranzit), otvaramo TIR KARNET. Takodje možemo i da Vas zastupamo u odnosu sa carinskim organima sa našom garancijom. Nudimo Vam pomoć za sve vrste carinskih postupka.

Carinski postupci

  • T1, T2, T2L dokumenti
  • Carinski postupak 40 - 42
  • izvozi izdaja certifikata
  • izdaja nadzornih dokumenata