Skladištenje

U našim skladištima imačete mogučnost utovara, istovara i pretovara robe, mehanički ili ručno u zavisnosti od potrebe. Osim toga imamo i rashladne celije i prostore za skladištenje otrovnih materija (klasa T i T+), a raspolažemo i sa carinskim skladištem.

Sežana

Jadran Gomizelj

+386 599 59178

Anand Mohan

+386 40 985 020