Interland MAA d.o.o.

Interland je tvrtka osnovana na suradnji tri specijaliziranih tvrtka, ukupno broji više od 50 službenika.

Iskusni službenici rade carinske operacije, skladištenje roba na svim lokacijama, slanje robe, kombinirane prevoze prema istoćnoj Europi i Turskoj, izvanredne prevoze i distribuciju robe.

Interland - sigurno æemo Vas zadovoljiti!!

INTERLAND SEŽANA
Terminal Sežana


Partizanska c. 107

SI - 6210 Sežana


T: +386 (0) 599 59178

T: +386 (0) 599 59182
F: +386 (0) 5 734 40 07

M: +386 (0) 40 168 320
sezana@interland.si

INTERLAND SLOVENIJA
Sežana, Obrežje: Uvozi, izvozi, tranziti, obrada tir, Postupci puštanje robe u EU, veterinarski nadzor, zdravstvene kontrole bilja, t2l dokumenti i drugi običaji posredovanja.

INTERLAND ITALIJA
Prosek: skladištenje, logistika, prevozi, carinske operacije, carinsko skladište, distribucija
Luka Trst: carinske operacije, logistika, prevozi, pretovari, skladištenje
Fernetti: carinske operacije, kućno carinjenje

CARINSKI POSTUPCI

Obavljamo sve vrste carinskih postupka (izvoz, uvoz, tranzit), optvaramo TIR KARNET. Takodje možemo i da Vas zastupamo u odnosu sa carinskim organima sa našom garancijom. Nudimo Vam pomoć za sve vrste carinskih postupka.

SKLADIŠTENJE

U našim skladištima imaćete mogužnost utovara, istovara i pretovara robe, mehanički ili ručno u zavisnosti od potrebe, a raspolažemo i sa carinskim skladištem.

LOGISTIKA

Nudimo Vam pomoć kod organizacije prevoza i takodje organizujemo nacionalne i internacionalne prevoze prema Balkanima, Turskoj i Istočnoj Europi za svaku vrstu i količinu robe.

Naši strateški partneri

 

Naša ocjena izvrsnosti: