Skladištenje

U našim skladištima imaćete mogužnost utovara, istovara i pretovara robe, mehanički ili ručno u zavisnosti od potrebe, a raspolažemo i sa carinskim skladištem.

Sežana

Jadran Gomizelj

+386 599 59178

Anand Mohan

+386 40 985 020