Interland MAA d.o.o.

Interland je firma osnovana na saradnji tri specializovane firme i sada broji više od 50 radnika.

Iskusni radnici nude carinske operacije, skladištenje robe na svim lokacijama, slanje robe, kombinovane prevoze prema istoćnoj Europi i Turskoj, izvanredne prevoze i distribuciju robe.

Interland - Sigurno ćemo Vas zadovoljiti!!

INTERLAND SEŽANA
Terminal Sežana


Partizanska c. 107

SI - 6210 Sežana


T: +386 (0) 599 59178 

T: +386 (0) 599 59182 

F: +386 (0) 5 734 40 07

M: +386 (0) 40 168 320
sezana@interland.si

INTERLAND SLOVENIJA
Sežana, Obrežje: Uvozi, izvozi, tranziti, carinske operacije, logistika, prevozi, pretovari, skladištenje, carinsko skladište, distribucija.

INTERLAND ITALIJA
INTERLAND ITALIJA
Prosek: skladištenje, logistika, prevozi, carinske operacije, carinsko skladište, distribucija.
Luka Trst: carinske operacije, logistika, prevozi, pretovari, skladištenje
Fernetti: carinske operacije, kučno carinjenje

CARINSKI POSTUPCI

Obavljamo sve vrste carinskih postupka (izvoz, uvoz, tranzit), otvaranje TIR KARNET. Takodje možemo i da Vas zastupamo u odnosu sa carinskim organima sa našom garancijom. Nudimo Vam pomoć za sve vrste carinskih postupka.

SKLADIšTENJE

U našim skladištima imaćete mogužnost utovara, istovara i pretovara robe, mehanički ili ručno u zavisnosti od potrebe, a raspolažemo i sa carinskim skladištem.

LOGISTIKA

Nudimo Vam pomoć kod organizacije prevoza i takodje organizujemo nacionalne i internacionalne prevoze prema Balkanima, Turskoj i Istočnoj Europi za svaku vrstu i količinu robe. Organiziramo kontejnerski transport sa Dalekog istoka - Pomorski transport.

Naši partneri

 

Bonitetna izvrsnost, certifikat razreda A